Ústav podnikové ekonomiky (PEF)

Vedoucí

Zaměstnanci

 

doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí ústavu

Absolventka Stavební fakulty STU v Bratislavě, oboru Ekonomika a řízení stavebnictví. Doktorské studium absolvovala na Fakultě podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislavě. V roce 2009 na FAST VUT byla jmenována docentkou pro obor Management stavebnictví. V současné době na PEF přednáší v rámci předmětů Podnikové finance a na AF Finanční řízení podniku v agrobyznysu, kterých je současně garantem. Byla zapojena do několika výzkumných projektů TAČR, COST a institucionálních projektů MENDELU.

Ing. Marcel Ševela, Ph.D. - zástupce vedoucí ústavu

Absolvent oboru Mezinarodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a doktorského studia v oboru Řízení a ekonomika podniku na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Vyučoval na Ústavu marketingu a obchodu předmět Mezinárodní obchod, poté 13 let vyučoval na Ústavu ekonomie předměty z oblasti Mikroekonomie a Makroekonomie. Nyní působí na Ústavu podnikové ekonomiky, kde garantuje předmět Finanční management a vyučuje předměty z oblasti podnikových financí. Ve výzkumu se zabývá vlivem otevřenosti ekonomiky na výkonnost národních ekonomik a firem, dopady změn ekonomického prostředí na odvětví a jednotlivé firmy.

doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.

Studium Manažersko-ekonomického oboru na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně dokončil v roce 1995. Na této fakultě rovněž získal v roce 1999 titul Ph.D. v oboru Řízení a ekonomika podniku. V roce 2007 byl jmenován docentem pro obor Odvětvová ekonomika a management. V současné době na PEF přednáší v rámci předmětů Podniková ekonomika 1 a 2, kterých je současně garantem. Na AF zajištuje výuku předmětu Ekonomika pro manažery a na LDF má starosti předmět Ekonomie. Tyto předměty rovněž garantuje. Své výzkumné aktivity soustřeďuje především na chování zemědělsko-potravinářských trhů. V dané oblasti byl také zapojen do několika výzkumných projektů financovaných GAČR a NAZV.

Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.

V r. 2014 získal titul Ph.D. v oboru Hospodářská politika na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Věnuje se zejména tématům z oblasti empirické energetické ekonomie (energy economics) a vybraným otázkám energetického sektoru, dále má také zájem o spolupráci v oblasti meta-analýz s využitím metod strojového učení, ekonomickou a environmentální efektivnost energetických investic a vazby spotřeby energií a produkce (bio)odpadů. Na Ústavu podnikové ekonomiky působí od r. 2016, aktuálně se podílí na výuce předmětů Podniková ekonomika 1 a 2 a Finanční management.
V současné době je také zapojen do řešení projektu TAČR Metodika implementace NAP pozitivního stárnutí (MINAPPS).

Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D.

V r. 2012 získala titul Ph.D. v oboru Ekonomika a management na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity. Dlouhodobě se věnuje zejména tématům z oblasti hodnocení výkonnosti podniku, podnikové ekonomiky, společenské odpovědnosti, finančního managementu a od roku 2015 také finančnímu řízení ve zdravotnictví. Na Ústavu podnikové ekonomiky působí od r. 2009, aktuálně se podílí na výuce předmětů Podniková ekonomika, Hodnocení výkonnosti podniku a Finanční řízení ve zdravotnictví, jehož je také garantem.

Ing. Jan Vavřina, Ph.D.

Jan Vavřina působí jako akademický pracovník – odborný asistent na Ústavu podnikové ekonomiky na PEF MENDELU v Brně. Na Provozně ekonomické fakultě se podílí na výuce předmětů Podniková ekonomika I, Podniková ekonomika II v anglické mutaci, Controlling či Ekonomika podnikových procesů. Dále vyučuje na Agronomické fakultě Mendelu v Brně předmět Podniková ekonomika. V rámci vědeckovýzkumné činnosti se profiluje v oblasti ekonomické výkonnosti podnikatelských subjektů a klasifikace jejich finanční pozice se zaměřením na agro-potravinářský sektor. Jako navrhovatel či spoluřešitel v minulosti participoval na několika týmových projektech specifického výzkumu v rámci IGA PEF.

Ing. Alena Melicharová, Ph.D.

Magisterské i doktorské studium absolvovala na Mendelově univerzitě v Brně, titul Ph.D. získala v roce 2008 v oboru Řízení a ekonomika podniku. Od roku 2017 působí jako technický pracovník pro výuku na Ústavu podnikové ekonomiky, kde se podílí na cvičeních z předmětu Podnikové finance. Od roku 2003 také působí na Ústavu ekonomie PEF, kde svou výzkumnou činnost orientuje na mikroekonomii alternativních směrů ekonomického myšlení. 

 Ing. Jana Štěpánková, Ph.D.

Absolventka podnikatelské fakulty VUT v Brně, oboru Podnikové finance a obchod. Doktorské studium absolvovala na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Působí v soukromém znaleckém ústavu od roku 2007. Zaměřuje se zejména na oceňování obchodních závodů pro fúze, odštěpení či jiné podnikové kombinace. Dále na oceňování nehmotných aktiv, věcí movitých, oceňování majetkové podstaty v insolvenčním řízení a alokaci kupní ceny pro potřeby a v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. Současně působí na Ústavu podnikové ekonomiky, kde přednáší a vede cvičení předmětu Oceňování podniku.

Ing. Andrea Masařová

Vystudovala PEFku a v současné době působí na Ústavu podnikové ekonomiky jako doktorandka v prvním ročníku. V současné době se zabývá převážně výzkumem výkonnosti českých a slovenských nemocnic. Zkoumá, jaké mají státní zásahy do zdravotnictví a způsoby financování zdravotnictví vliv na výkonnost nemocničních zařízení. V zimním semestru vyučuje pod záštitou Ústavu podnikové ekonomiky na agronomické fakultě předmět Podniková ekonomika. Bakalářské práce vede na témata týkající se finanční analýzy, řízení nákladů či produktivity práce. Když zrovna není ve škole, pracuje v menší účetní kanceláři. Tato práce ji baví zejména kvůli tomu, že každý den nedělá to samé. Kromě samotného účtování se dostane například i ke mzdové problematice. Mimo to v létě tráví každoročně dva týdny na dětském táboře jako oddílová vedoucí.

Ing. Vojtěch Olbrecht

Od roku 2015 studuje doktorské studium, při kterém zkoumá vliv evropské legislativy na produktivitu firem. Mimo to působil v Management Consultingu KPMG, kde se soustředil na finanční management, mj. vyhodnocování investic, manažerské účetnictví a manažerské finance obecně, což využívá při vyučování předmětů Odborný seminář, Finanční management a další. Mimo školu se věnuje dobrovolnické činnosti v největší výchovné organizaci v ČR - Junáku - českém skautu, kde působí ve Výkonné radě a má na starosti vztahy se světovou organizací a dalšími národními skautskými organizacemi.

<< <  Září 2020  > >>
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Chcete
studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o studiu