Aktuálně řešené projekty

Doc. Ing. Syrovátka, Ph.D.

Řešitel prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Spoluřešitel  
Název a číslo projektu Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců,
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002333
Typ projektu OP VVV
Období řešení od září 2017

 Ing. Vavřina, Ph.D.

Řešitel Jan Vavřina
Spoluřešitel  
Název a číslo projektu Klíčové oblasti finanční výkonnosti malých a středních podniků potravinářského průmyslu v souvislosti se zavedením národních značek kvality produkce
Typ projektu IGA PEF MENDELU
Období řešení 1.1.2017 – 31.12.2017

 

Řešitel Jan Vavřina
Spoluřešitel  
Název a číslo projektu Inovace předmětu Ekonomika podnikových procesů
Typ projektu IP MENDELU kategorie B. Č. projektu doposud nepřiděleno
Období řešení 1.1.2018 – 31.12.2018

 

Řešitel  
Spoluřešitel Jan Vavřina (spoluřešitelé napříč ústavy PEF, ZF a AF MENDELU)
Název a číslo projektu Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců
Typ projektu OP VVV
Období řešení 1.10.2017 – 30.9.2022

 doc. Ing. Špirková, PhD.

Řešitel Fakulta architektury ČVUT v Praze
Člen řešitelského týmu doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - pracovní skupina „Ekonomické a sociální modely".
Název a číslo projektu Modely sociálního bydlení, jejich prostorové parametry a kvalitativní kritéria. ID: TD03000252
Typ projektu Omega TAČR
Období řešení 2016 - 2017

 

Řešitel doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Spoluřešitel doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Název a číslo projektu Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi.
Typ projektu LD – COST CZ
Období řešení 11-2015 – 12-2017

 Ing. Hajko, Ph.D.

Řešitel doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Člen řešitelského týmu  
Název a číslo projektu TD03000366 „Tvorba metodiky pro implementaci, evaluaci a efektivnost realizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí"
Typ projektu Omega TAČR
Období řešení 01/2016-12/2017

 Ing. Ševela, Ph.D.

Řešitel Doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Spoluřešitel  
Název a číslo projektu Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně
Typ projektu OP VVV
Období řešení 2017-2023

 

Řešitel doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Člen řešitelského týmu  
Název a číslo projektu TD03000366 „Tvorba metodiky pro implementaci, evaluaci a efektivnost realizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí"
Typ projektu Omega TAČR
Období řešení 01/2016-12/2017

 

Řešitel doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
Člen řešitelského týmu  
Název a číslo projektu Doapdy změn v daňové legislativě na efektivnost a spravedlnost v České Republice
Typ projektu GAČR
Období řešení 01/2017-12/2019

Ing. Olbrecht

Řešitel Ing. Vojtěch Olbrecht
Spoluřešitel doc. Ing. Zuzana Machová Ph.D.
Název a číslo projektu Vliv vybraných legislativních změn institucionálního prostředí Evropské unie na produktivitu firem se zaměřením na právní aspekty (PEF_DP_2017018)
Typ projektu IGA
Období řešení 1. 1. – 31. 12. 2017

 

Řešitel doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Člen řešitelského týmu Ing. Vojtěch Olbrecht
Název a číslo projektu Komparativní studie crowdfundingových projektů v EU: Přístup k financím, rizika a regulace (č. 17-25924S)
Typ projektu GAČR
Období řešení Od 2017

 Ing. Masařová

Řešitel Ing. Andrea Masařová
Spoluřešitel  
Název a číslo projektu Ekonomická efektivnost státních zásahů do vybraných zdravotnických zařízení na Slovensku, PEF_TP_2017012
Typ projektu IGA
Období řešení 1.1.2017-31.12.2017

 

Řešitel  
Spoluřešitel Ing. Andrea Masařová
Název a číslo projektu Klíčové oblasti finanční výkonnosti malých a středních podniků potravinářského průmyslu v souvislosti se zavedením národních značek kvality produkce, PEF_TP_2017009
Typ projektu IGA
Období řešení 1.1.2017-31.12.2017

 

Projekty ukončené v roce 2016

Řešitel Jan Vavřina
Spoluřešitel  
Název a číslo projektu Politika bezpečnosti a kvality potravin EU ve vazbě na udržitelnou konkurenceschopnost tuzemských malých a středních podniků potravinářského průmyslu. Č. projektu PEF_TP_2016005
Typ projektu IGA
Období řešení 1.1.2016 – 31.12.2016

 

Řešitel  BEZK, z.s.
Člen řešitelského týmu doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Název a číslo projektu Výzkum vhodných nástrojů ke zvyšování stavební kultury.
ID: TB030MMR003)
Typ projektu Program Beta TAČR (pro MMR)
Období řešení 6/2015 – 6/2016

Poznámka Uzavřeno, RIV

 

Řešitel  Ing. Jaroslav Pakosta, LL.M.
Spoluřešitel doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Název a číslo projektu Název a číslo projektu Vytvoření podmínek pro rozvoj start-up projektů studentů v podmínkách podnikatelského inkubátoru
Typ projektu Institucionální plán MENDELU – „B"
Období řešení 2016

 

Řešitel  doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Spoluřešitel 1. Ing. Marcel Ševela, Ph.D.
2. doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
3. Ing. Jan Vavřina, Ph.D.
3. Ing. Marcela Basovníková, Ph.D.
Název a číslo projektu Komplexní inovace předmětů v oblasti financí podniku v souvislosti
s přesunem specializace do bakalářského studia
Typ projektu Institucionální plán MENDELU – „B"
Období řešení 2016

 

Řešitel  Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.
Spoluřešitel  
Název a číslo projektu PEF_TP_2016009 „Využití meta-analýzy v kauzálně-vazební literatuře z oblasti energetické a environmentální ekonomie"
Typ projektu IGA
Období řešení 01/2016-12/2016

 

Řešitel  Ing. Vojtěch Olbrecht
Spoluřešitel  doc. Ing. Zuzana Machová Ph.D.
Název a číslo projektu Vliv změn právního rámce Evropské unie na výkonnost ekonomických subjektů (PEF_DP_2016012)
Typ projektu IGA
Období řešení 1. 1. – 31. 12. 2016
<< <  Září 2020  > >>
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Chcete
studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o studiu